Filmkult

Design filmového magazínu pod hlavičkou refresher.sk. Cieľom bolo kompletne redizajnovať a zmodernizovať starý web na základe analýz
a štatistík vtedy súčasného webu.