Refresher

Design najvačšieho slovenského magazínu pre mladých. Práca zahŕňala analýzu dát pôvodnej verzie stránky,
na základe ktorých sa vytvorili wireframy pre desktop, tablet a mobilné zariadenia a po odsúhlasení samotný design.
Dlhodobý projekt, na ktorom sa neustále pracuje (design nových funkcií, služieb, redesigny/iterácie podstránok a pod...)